Betingelser

1/10 2018 – 31/12 2019

OBS! Der kan sendes en rykker dag 1, 5, 8 og 10 dage efter betalingsfrist. Rykkere sendes pr. mail til kontaktpersonen og koster 350 kr. + moms pr. faktura. dvs 2 ubetalte faktura= 700 kr. + moms. Rykergebyrer betales på seperat faktura når oprindelig faktura er betalt.

Bemærk: 8 dage betaling!

Afbestilling

1. Eventuel afbestilling skal ske hurtigst muligt. Hvis materialer er bestilt eller indkøbt, forbeholder Entreprise.nu sig ret til at fakturere den returkommission, vi skal betale til materialeleverandører. Kan materialerne ikke tilbageleveres er det kunden, der hæfter for dem.

2. Hvis afbestillingen ikke sker senest 1 time før aftalte tid, forbeholder Entreprise.nu sig ret til at fakturere et afbestillingsgebyr på 1 time + startpris + moms.

3. Hvis afbestillingen ikke sker før aftalte mødetid, forbeholder Entreprise.nu sig ret til at fakturere for den aftalte tid for arbejde. eksempel 8-16 = 8 timer á 350 kr.+ gebyr 400 kr., minimum 3000 kr. + moms pr mand.

2.1 Bliver arbejdet aflyst grundet manglende materialer fra kundens side, faktureres den resterende tid.

4. Afbestilling skal ske pr telefon 28897000 eller mail til kontakt@entreprise.nu

5. Foliearbejde faktureres med 50% af den afgivne pris ved afbestilling når vi er ankommet.

Generelt

1. Entreprise.nu indestår for, at den leverede opgave er udført professionelt og fagligt ansvarligt.

2. Alle opgaver bliver udført i henhold til kundens informationer og de aftaler, som Entreprise.nu og kunden indgår ved bestilling af ordren.

3. Entreprise.nu nu påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, som skyldes forkerte eller mangelfulde informationer fra kunden.

4. Entreprise.nu rydder op, når opgaven er afsluttet. Yderligere rengøring og bortskaffelse af større mængder affald indgår ikke automatisk, men kan udføres til normal timepris.

5. Hvis en opgave skulle blive forsinket, informerer Entreprise.nu hurtigst muligt kunden

6. Entreprise.nu tager forbehold for moms og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering, der skyldes force majeure.

7. Entreprise.nu tager forbehold for opgaver, der ikke bliver lavet og hæfter ikke for evt. ny bestilling til en f.eks. tømrer til at udføre den manglende opgave. Eks.: ” Entreprise.nu siger at vi formentlig godt kan opsætte ny håndvask” og senere ved opgavens begyndelse, finder ud af vi ikke kan, frasiger vi os al ansvar overfor ny bestilling af håndværker, samt betaling herfor. Vi påtager os gerne at bestille en håndværker til færdiggørelse af opgaven men hæfter ikke for evt. materialer, betaling eller andet der måtte tilkomme ved færdiggørelsen af opgaven.

8. Der tages betaling for udført arbejde og ikke for det, vi evt. ikke har kunnet udføre.(Se punkt 7)

Fakturering

1. Faktura fremsendes pr. mail. Skal fakturaen fremsendes med post tillægges et gebyr på 100 kr.

2. Betaling foretages ved netbank-overførsel som fremgår af regningen til kontonummer – med mindre andet specifikt er aftalt forud for arbejdets begyndelse.

3. Der er normalt 8 dages betaling, med mindre andet er aftalt.

3.a Ved større sager over 40.000 kr. Forbeholder vi os ret til at udskrive aconto regninger hver 14

4. Private kan handle ved Entreprise.nu

5. Udformning af faktura sker i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser om fakturering af bygge- og anlægsopgaver. Faktura bliver specificeret i timeforbrug, materialeforbrug
og eventuelle andre omkostninger.

6. En evt rettelse af faktura/regning kan og må kun foretages af Entreprise.nu

7. Ved for sen betaling sender Entreprise.nu en rykker, der bliver pålagt et gebyr på 100 kr. Forfaldne beløb forrentes efter rentelovens bestemmelser.

8. Normal arbejdstid er 07.00-17.00

8a. Arbejdstiden er 8 timer. 9-10 time faktureres 50%. Fra 11 time faktureres 100%

9. Overtidsbetaling: Hverdage før kl 07.00 samt efter kl. 17.00(15.00 fredag) + 50%. Lørdag og søndag samt helligdage 100%.

10. Timeprisen er 350.00 kr. pr time(målt i halve timer) Startpris 350.00 kr. + moms. Startprisen dækker kørsel. Startprisen muliggør også, at vi kan tilbyde en service, hvor vi kan tage mindre jobs helt ned til 3 times varighed.

11. Der faktureres altid startpris! Er der 2 mand, faktureres 2 startpriser m.m andet er aftalt.

12. Et evt tilbud kan kombineres med andre tilbud!

Fortrolighed

Oplysninger om den enkelte ordre og kunde behandles fortroligt.

Reklamation

1. Eventuelle fejl og mangler skal påberåbes hurtigst muligt.

2. Eventuelle tvivlsspørgsmål søges først og fremmest løst via saglig og faglig dialog mellem kunden og Entreprise.nu . I yderste instans afgøres uoverensstemmelser efter dansk
retspraksis.

Garanti

1. Der gives normalt ikke garanti på udført arbejde medmindre andet er aftalt mellem parterne.